Lysti i Ådalen - etterslekt i Gran

Av Ole Arild Vesthagen

 

Jeg har med stor interesse lest Eigil Elsruds detaljerte artikkel om Lysti-slekta i "Hringariki" nr. 2/1998. Jeg er selv en av "Lysti-foket", min tipp-tipp-oldemor Inger var datter av Jacob Andersen, som var sønn av Anders Andersen Lysti d.y. Inger Jacobsdtr. og broren Anders Jacobsen flyttet til Gran på Hadeland, og jeg vil her komme inn på litt av etterslekten deres.

Jacob Andersen Skagneseie (Lysti) ble døpt 24.3.1743 i Hedalen kirke i Sør-Aurdal. Han var sønn av Anders Andersen Lysti og Kirsti Olsdtr. som bodde i et husvære på garden Nes i Ådalen. Jacob ble konfirmert 2.10.1763 og ble da kalt Lysti. Jacob døde 14.4.1822, han ble oppgitt å være 80 år og legdslem. Han ble begravet ved Viker i Ådalen.

Jacob var gift første gang med Sigri Iversdtr. De bodde på Hengsle i 1766 og 1768. Jacob Hengsles kone ble begravet 13.8.1769, oppgitt å være 45 år og 3 måneder.

Jacob og Kari hadde barna:

 1. Jacob, døpt 31.8.1766. Jacob Hengsles Søn Jonas ble begravet 1.7.1779. Jacob er ikke å finne som konfirmert, og Jonas er ikke å finne som døpt. Dette kan ha vært et og samme barn, men at navnet er skrevet feil den ene gangen.
 2. Ane, døpt 11.9.1768. Død ¾ år, begravet 2.7.1769.

Jacob ble trolovet 27.10.1770 og gift 2. gang 4.8.1771 med Inger Knudsdtr. (kalt Guttormsdtr. ved trolovelsen). Jacob ble da kalt Løsti. Inger ble begravet i januar 1795. Jacob kalles Lysti i 1772 og 1774.

Barn:

 1. Dødfødt barn, begravet 18.1.1772.

Jacob ble trolovet 22.2.1795 og gift 3. gang 29.3.1795 med Ragnil Olsdtr. Hun ble født på garden Storruste i Hedalen, døpt 20.8.1769. Hun kom til Jøranby da faren kjøpte denne garden i 1776. Hun var på Jøranby da hun ble konfirmert i 1786. Det har ikke vært mulig å finne ut når Ragnil døde. Jacob bodde på Haugerudeie da han ble gift med Ragnil.

Jacob og Ragnil bodde på Rønningsandeie i 1796, Haugerudeie i 1798, Skagneseie i 1805, Bergsundeie i 1807 og Skagneseie igjen i 1818. De er ikke med i folketellingen i 1801.

Jacob og Ragnil hadde barna:

 1. Inger Jacobsdtr. Plomasen, døpt 21.2.1796, død 28.11.1879 (se nedenfor).
 2. Kari Jacobsdtr., døpt 14.1.1798. Konfirmert 24. søndag etter trinitatis 1818, 20 ¾ år, bodde da på Skagneseie, karakter maadlig kundskab, ulastelig opførsel. Det har ikke vært mulig å finne ut mer om Kari.
 3. Anders Jacobsen Framstadtangen, døpt 6.1.1805, død 15.1.1871 (se nedenfor).
 4. Ole, døpt 17.10.1807. Det har ikke vært mulig å finne ut mer om Ole, har er ikke å finne i fortegnelsen over konfirmerte.

***

Inger Jacobsdtr. Plomasen ble født på Rønningsandeie i Ådalen, døpt 21.2.1796. Konfirmert 29.6.1812, hun bodde da på Næseie i Ådalen. Hun meldte utflytting til garden Tuv i Gran 26.8.1822. Hun døde på husmannsplassen Plomasen under Jorstad 28.11.1879.

Inger ble gift 1.5.1830 med Lars Eriksen. Han ble født på Mogereie i Gran, døpt 22.11.1807. Hans foreldre bodde på en rekke forskjellige husmannsplasser i Gran under hans oppvekst. Lars ble konfirmert 10.10.1824, han bodde da på Maurtvedt, karakter Maadlig. Han bodde på Hotvedteie da han giftet seg. Død i Plomasen 18.8.1875.

Inger og Lars bodde på Børmarkeneie da det første barnet ble født, på Tuvseie da det andre barnet ble født og da Lars var fadder 25.12.1836. Da Lars var fadder 10.2.1839 og 31.10.1841 bodde de på Jorstadeie. Da Lars var fadder 1.3.1846 og 2.5.1852 bodde de igjen på Tuvseie. Ved folketellingen i 1865 og senere bodde de igjen på Jorstadeie, på husmannsplassen Plomasen under nordgarden Jorstad.
Inger og Lars hadde barna:

 1. Dødfødt gutt, født 14.9.1830. I kirkeboka står følgende innført: Drengebarn. Giordmoder frue Buchholz. Barnet laa urigtig, var fuldgaaet. Barnet der var dødt i Moders liv blev taget med Tang af Doctor Hoffmann.
 2. Erik Larsen Svartbakken, født 10.5.1832, død 9.5.1917 (se nedenfor).
 3. Randi Larsdtr. Molden, født 20.4.1835. Hun ble konfirmert 20.5.1849. Gift 17.10.1854 med Jacob Andersen Molden. De bodde på Jorstadeie da det andre barnet ble født, på Moldeneie da det tredje barnet ble født og senere. Dette var plassen Slåttbråten. Deres først barn ble født utenfor ekteskap. Randi og Jacob og alle barna untatt Anne utvandret til USA. Jacob døde i 1908 og Randi døde 18.9.1925 i Sioux City. Randi og Jacob hadde barna:
  a. Maria, født 21.8.1854.
  b. Lars, født 12.5.1857.
  c. Inger, født 25.3.1860.
  d. Anne, født 10.12.1862.
  e. Anders, født 25.9.1865.
  f. Oline, født 17.9.1868.
  g. Edvard, født 27.4.1871.
  h. Johan, født 31.8.1873.
  i. Iver, født 12.12.1875.

Erik Larsen Svartbakken ble født 10.5.1832 på Tuvseie i Gran, oppvokst på husmannsplassen Plomasen under nordgarden Jorstad. Konfirmert 25.5.1846, karakter meget godt. Erik døde 9.5.1917 på Helmen kommunale pleiehjem, i følge kirkeboka av bronchit. Erik ble gift 16.6.1853 med Marte Gulbrandsdtr. Hun ble født 23.7.1825 på husmannsplassen Hanserud under garden Nordre Hvattum i Gran og vokste opp der. Marte døde 6.11.1913 i Vesthagen (hos datteren Kari). Ved folketellingene i 1865 og 1875 var Erik og Marte husmannsfolk i Plomasen under Sørgarden Jorstad. De kom senere til husmannsplassen Svartbakken under Skiaker, de var der ved folketellingen i 1900.

Erik og Marte fikk to barn:

 1. Inger Eriksdtr. Engen, født 17.9.1853, død 3.2.1926. Gift 5.1.1880 med Anders Halvorsen. Han ble født 1856 på Rustadeie i Jevnaker og var husmann på Vesterneie da de giftet seg. Inger og Anders bodde på Helmeneie da det første barnet ble født, på Jorstadeie da det andre barnet ble født og da Anders var fadder 11.1.1885. Da det tredje barnet ble født bodde de på Tuvseie, det vil si på husmannsplassen Tuvsengen. Anders kjøpte senere plassen, Engen ble skilt ut fra Tuv i 1907. Anders var hustømmermann. Han døde 28.3.1910.
  Inger og Anders hadde disse barna:
  a. Hans Engen, født 20.8.1880. Det fortelles at han reiste til Amerika og ble borte der. Hans ble gift 14.2.1903 med Gina. De fikk to barn: Alfred Engen født 31.3.1903 og Otilie Stuen, født 19.12.1904.
  b. Erik Engen, født 4.7.1883. Utvandret til Amerika i 1905.
  c. Marte Kjeksrud, født 1.4.1886. Gift med Kristian Kjeksrud.
  d. Ivar, født 6.1.1889, død 16.8.1893.
  e. Jenny, født 25.8.1891.
  f. Gunnar Engen, født 9.7.1894, bodde hos moren ved folketellingen i 1910. Ugift.
  g. Aksel Engen, født 22.1.1897, bodde hos moren ved folketellingen i 1910.
 2. Kari Eriksdtr. Vesthagen, født 12.8.1857, død i Vesthagen 14.12.1939. Gift 10.11.1882 med Hans Olsen. Han ble født 17.10.1853 på Hvattumseie i Gran. Oppvokst i Hjørnebråten i Gran der faren var først husmann under garden Skiaker og senere selveier. Hans var husmann i Vesthagen under garden Tuv fra 1885 eller 1886 og kjøpte bruket i 1887. Hans døde i Vesthagen 28.4.1935. Kari og Hans fikk barna:
  a. Martha Burmark, født 20.1.1883, død 20.11.1956. Utvandret til USA 1908. Gift 1911 med Johan Børmarken (Burmark) fra Gran. Barn: Harold Burmark født 23.6.1912, John Norman Burmark født 22.9.1914, Katharine Elizabeth Cook født 4.12.1917, Orville Chester Burmark født 30.4.1920.
  b. Marie Granshagen, født 11.1.1885, død 2.7.1965. Gift 13.12.1906 med Nils Granshagen. Han ble født 23.6.1876 og døde 10.10.1961. Han var gartner og de bodde på Sanne i Gran. Barn: Anne Petterson født 27.10.1907, død 28.6.1990, Hans Granshagen født 10.11.1909, død 25.2.2000, Anders Granshagen født 27.1.1912, Kåre Granshagen, født 4.3.1914, død 1998, Kari født 24.4.1916, død 29.5.1916, Gudbrand Granshagen, født 30.12.1917, Einar Granshagen født 10.5.1920, Magne Granshagen født 15.3.1923, død 9.6.2001, Olaf Granshagen født 4.8.1925, Sigmund Granshagen født 4.8.1925.
  c. Ole, født 18.4.1887, død 11.2.1888 av kikhoste.
  d. Jente, ikke døpt, født 24.12.1888, død samme dag, i følge kirkeboka av lungebetennelse.
  e. Elise, født 24.10.1889, død 13.1.1892 av bronkitt.
  f. Elise Skute, født 16.5.1892, død 10.11.1916. Gift 9.1.1915 med Peder Skute i Gran. Han ble født 1889 og døde 1977. Barn: Ingeborg Varpet født 22.3.1915.
  g. Olaf Vesthagen, født 19.11.1894, død 12.5.1974. Gift 6.11.1922 med Kirsti Raknerud. Hun ble født 5.6.1899 og døde 12.2.1973. Olaf overtok småbruket Vesthagen etter sin far 1922. Barn: Karen Ulverud født 7.4.1923, død 11.4.1991, Hans Vesthagen, født 31.7.1925 (undertegnedes far), Elise Kristine Ulverud født 17.12.1927, død 18.2.2000, Anne Lobben født 29.9.1930, Birgit Marie Fossum født 13.8.1935.
  h. Anne, født 2.4.1896, død 6.6.1908.
  i. Anders, født 31.12.1898, død 3.4.1901.

***

Anders Jacobsen Framstadtangen ble født på Skagneseie i Ådalen, døpt 6.1.1805. Han meldte utflytting til Hvattum i Gran, fikk attest av presten 17.9.1822, han var da 17 år og tjenestedreng. Konfirmert i Gran 13.10.1822, han bodde da på Hvattum, karakter godt. Anders døde 15.1.1871.

Anders ble gift 1. gang 8.12.1834 med Kirsti Brynildsdtr. Framstad. Anders bodde da på Framstadeie. Kirsti ble født ca. 1798 og døde 1.1.1848. De bodde Framstadbakken da deres første barn ble født, da de fire neste ble født står det Framstadeie i kirkeboka, dette kan ha vært samme plassen.
Anders og Kirstie hadde barna:

 1. Randi Andersdtr. Svendsbakken, født 2.1.1835. Gift 7.4.1864 med Anders Eriksen Svendsrud. Han ble født 5.10.1837. Randi og Anders bodde på Svendsbakken.
  Barn:
  a. Erik, født 14.9.1864.
  b. Hans Kristian, født 20.12.1866.
  c. Anne, født 1868.
  d. Emil Edvard, født 1871.
  e. Ingeborg, født 1872.
  f. Kjersti, født 1874.
 2. Brede Andersen, født 4.12.1836. Han var på Framstadtangen da han giftet seg. Gift 23.3.1858 med Johanne Eriksdtr. Svendsrud. Hun ble født 1.12.1833 på Rosendaleie. De bodde i Svendsrud i 1864 og på Sørumeie i 1866. Det ser ikke ut til at de hadde noen barn.
 3. Anne Andersdtr., født 28.12.1838. Hun var på Framstadtangen da hun giftet seg. Gift 22.11.1864 med Martin Larsen Heggenløkken. Han var da 23 år. De bodde på Heggenløkken da Kirsti ble født, på Holter senere samme år.
  Barn: Kirsti, født 30.5.1866.
 4. Anders, født 6.10.1841.
 5. Kjersti, født 28.1.1846, død 4.10.1849.

Anders Jacobsen ble gift 2. gang 8.5.1849 med Inger Syversdtr. Hun ble født 1824 på Avtjern på Bjonskogen i Gran. Anders og Inger bodde på Framstadtangen.
Anders og Inger hadde barna:

 1. Maria, født 9.3.1850. Meldte utflytting til Kristiania 24.11.1879.
 2. Syver, født 28.4.1852.
 3. Karen, født 11.5.1855. Utvandret til Amerika, meldte fra til presten 14.4.1875.
 4. Ingeborg, født 27.12.1857. Utvandret til Amerika sammen med Karen.
 5. Oline, født 14.10.1860.
 6. Kirsti Andersdtr. Framstadhaugen, født 18.1.1868. Hun var på Framstadtangen da hun giftet seg. Gift 4.9.1886 med Iver Ingebretsen Framstadtangen. Han ble født 17.5.1864 på Morstad. De bodde på Framstadhaugen ved folketellingen i 1910.
  Barn:
  a. Anders Iversen Framstadtangen, født 19.5.1888. Telegrafarbeider i 1912.
  b. Ivar, født 31.8.1893.
  c. Peder, født 1.1.1896.
  d. Ida, født 12.4.1898.
  e. Sverre Osvald, født 29.6.1900.
  f. Agnes, født 23.8.1902.
  g. Berta, født 15.4.1905.
  h. Magna Eugenie, født 4.8.1907.

Artikkelen stod på trykk i "Hringariki", Medlemsblad for Ringerike Slektshistorielag nr. 1/1999.
Noen mindre korreksjoner er foretatt i ettertid.

 

Tilbake til hovedsiden.