Tuvshagen

Litt om ei slekt fra en husmannsplass i Gran

Av Ole Arild Vesthagen

 

Vest for Tuv-gardene i Gran ligger småbruket Tuvshagen (Tuffhagen). Bruket har tidligere vært husmannsplass under Vestgarden Tuv. Men det er ikke slekta som nå eier bruket jeg skal ta for meg, men ei eldre slekt som brukte husmannsplassen fra 1787 til 1882-83.

Navnet Tuvshagen er nevnt i kirkeboka for Gran allerede tidlig på 1700-tallet. De første i min slekt som bodde i Tuvshagen var ekteparet Erik Olsen og Anne Eriksdtr.

Erik Olsen Tuvseie ble født på Rekken i Gran, han kom senere med foreldrene til Røysumeie. Han ble døpt 1. søndag i faste 1760. Erik ble konfirmert 16. søndag etter trinitatis 1777, han bodde da på Røysumeie. Han var på Tuv da han giftet seg. Ved folketellingen i 1801 var han husmann med jord under Tuv. Erik døde på Tuvseie 8.6.1817.

Anne Olsdtr. Tuvseie ble født på Dæleneie i Gran, døpt 22. søndag etter trinitatis 1761. Hun ble konfirmert 16. søndag etter trinitatis 1777 (samme dag som Erik). Hun var også på Tuv da de giftet seg, de var vel begge tjenestefolk der. Det var antakelig hun som døde 19.6.1838 i legd på Hvattumseie, oppgitt å være 81 år.

Erik og Anne ble trolovet på Forten 15.11.1787 og gift 27.12.1787. De fikk 7 barn:

 1. Ole Eriksen Tuvseie, døpt 23. søndag etter trinitatis 1788, død 7.9.1828.
 2. Hans Eriksen Granseie, døpt 16. søndag etter trinitatis 1791, død 11.7.1862.
 3. Peder Eriksen Tuvseie, døpt 6.4.1794.
 4. Marte Eriksdtr. Amundrudengen, døpt 1. juledag 1796, død 28.6.1858.
 5. John Eriksen Hvattumseie, døpt 1. søndag etter trinitatis 1800, død 27.6.1842.
 6. Erik Eriksen Helmeneie, døpt 23.12.1804, død 28.4.1872.
 7. Anders Eriksen Askimeie, født 21.10.1808, død 5.12.1866.

 

(1) Ole Eriksen Tuvseie

Ole Eriksen Tuvseie ble døpt 23. søndag etter trinitatis 1788 og døde 7.9.1828 på Tuvseie. Han ble gift 13.12.1823 med Marthe Henriksdtr. Alm. Hun ble født på Nedre Alm, døpt 1.søndag i advent 1790. Hennes far var Hendrich Christensen Alm. Det kan ha vært hun som døde 12.11.1868 på Helmeneie. Ole og Marthe var husmannsfolk under Tuv.

Ole og Marthe hadde barna:

 1. Erik, født 6.7.1824, død 23.5.1826.
 2. Berthe, født 25.8.1827.

 

(2) Hans Eriksen Granseie

Hans Eriksen Granseie ble døpt 16. søndag etter trinitatis 1791 og døde 11.7.1862 på Granseie (dvs. en husmannsplass under prestgarden).
Det kan ha vært han som fikk datteren Kirsti, født 17.5.1837, utenfor ekteskap med pige Margrete Knudsdtr. Eggeeie (det var også en annen Hans Eriksen på Tuvseie, sønn av Erik Henriksen).

 

(3) Peder Eriksen Tuvseie

Peder Eriksen Tuvseie ble døpt 6.4.1794. Konfirmert 1.10.1809. Han var ridende jæger da han giftet seg. Han ble husmann under Tuv på plassen Tuvshagen etter foreldrene. Gift med Maria Olsdtr. Hun var 24 år og bodde på Tuv da de giftet seg. Ved foketellingen i 1865 var de husmannsfolk på plassen Tuvshagen under garden Tuv. Erik ble oppgitt å være 72 år og Maria 73 år. På plassen var det 2 kuer, 4 sauer og 1 svin. Peder var fødrådsmann i Tuvshagen ved folketellingen i 1875.

Peder og Maria hadde barna:

 1. Marthe Pedersdtr. Løvlien, født 2.10.1821 (se nedenfor).
 2. Anne Pedersdtr. Horgeneie, født 1.2.1828 (se nedenfor).
 3. Erik, født 11.12.1833. Han var på Undelieie da han var fadder 1857.
 4. Ole Pedersen Tuvseie, født 12.4.1837 (se nedenfor).

Marthe Pedersdtr. Løvlien ble født 2.10.1821. Hun ble gift 5.5.1845 med med Anders Johannesen Almsengen. Han ble født 14.5.1822, sønn av Johannes Hendrichsen Almsengen. Marthe og Anders bodde i Almsengen da deres første barn ble født, på Tuvseie i 1847, 1849 og 1851 og i Løvlien i 1853 og senere.Ved folketellingen i 1865 var Anders selveier i nordre Løvlien. Ved folketellingen i 1875 oppgis det at Anders var selveier i øvre Løvlien
Marthe og Anders hadde barna:

 1. Johannes, født 9.1.1846.
 2. Peder, født 21.11.1847.
 3. Maria Andersdtr. Myrvold, født 28.5.1849, død 15.8.1889. Ved folketellingen i 1865 bodde hun hos besteforeldrene i Tuvshagen. Gift 15.8.1870 med Kristoffer Kristiansen fra Ringsaker, født 3.4.1844. Maria og Kristoffer var de siste i denne slekten som bodde i Tuvshagen, de var der ved folketellingen i 1875 og fram til 1881. I 1883 hadde de flyttet til plassen Myrvold under sørgarden Jorstad. Maria døde der. Maria og Anders fikk 7 barn:
  - Anders Alund, født 8.9.1870. Konfirmert 1885, Myrvold. Ugift. Bodde i Alund-stua ved Alm.
  - Gunda, født 13.8.1872.
  - Marthe, født 10.12.1874. Konfirmert 1889, Myrvold.
  - Johanne Maria, født 7.5.1878, død 27.12.1880.
  - Kristian, født 13.9.1881.
  - Marius, født 11.8.1883. Konfirmert 1898, Ekern.
  - Kristine, født 2.2.1887. Konfirmert 1901, Grymyr. Gift 9.6.1915 med Emil Olsen, født 1889, teglverksarbeider på Kammerud. Barn: Ole Martin født 16.5.1915.
 4. Anne, født 12.11.1851.
 5. Marthe, født 19.12.1853.
 6. Peder, født 23.6.1856.
 7. Johannes, født 15.9.1858.
 8. Ole, født 1.1.1861.
 9. Anders, født 5.6.1863.
 10. Iver, født 27.3.1866.

Anne Pedersdtr. Horgeneie ble født 1.2.1828. Konfirmert 25.9.1842. Hun ble gift 6.11.1848 med Ole Halvorsen Gjefseneie. Han ble født ca. 1823. Anne og Ole bodde på Horgeneie i 1849 og senere. De fikk 8 barn:

 1. Halvor, født 24.9.1849.
 2. Peder, født 17.1.1853.
 3. Ole, født 4.2.1855
 4. Maria, født 25.9.1857.
 5. Marthe, født 8.9.1860.
 6. Anders, født 24.1.1864.
 7. Anne, født 2.3.1867.
 8. Karina, født 18.4.1870.

Ole Pedersen Tuvseie ble født 12.4.1837. Gift 18.10.1860 med Anne Stina Johnsdtr. Hun bodde på Tuv, 29 år og var født i Gilberga i Sverige. Ole og Anne Stina var på Tuvseie i 1861.
De hadde ett barn:

 1. Anne Maria, født 1.7.1861.

(4) Marte Eriksdtr. Amundrudengen

Marte Eriksdtr. Amundrudengen ble født på Tuvseie, døpt 1. juledag 1796 og døde 28.6.1858 på Amundrudengen. Konfirmert 4.10.1812. Hun bodde på Hvattum da hun giftet seg. Gift 19.11.1827 med Peder Olsen Falla. Han var 24 år da de giftet seg, sønn av Ole Iversen Falla. Peder døde i Amundrudengen 7.9.1869. Marte og Peder bodde på Bjerkeie da det første barnet ble født, på Undelieie da 2 og 3 ble født og kom altså senere til Amundrudengen.

Marte og Peder hadde barna:

 1. Ole, født 4.11.1828, død 14 dager.
 2. Erik Pedersen Amundrudengen, født 20.5.1831 (se nedenfor).
 3. Ole Pedersen Bjerkeeie, født 19.12.1836 (se nedenfor).

Erik Pedersen Amundrudengen ble født 20.5.1831. Gift 1.4.1862 med Ingeborg Christensdtr. Holter, født 1828. Erik og Ingeborg var selveiere i Amundrudengen.

De hadde barna:

 1. Peder, født 12.1.1863, død 13.2.1863.
 2. Peder Eriksen Bredgaten, født 19.6.1864. Gift 7.1.1893 med Helene Hansdtr. Barn: Elise 27.2.1893, Hans 8.9.1895, Ingeborg 8.9.1898, Janna 7.8.1902.
 3. Goro, født 22.3.1866.
 4. Marte, født 14.4.1868. Gift 29.12.1899 med Lars Edvard Andersen Bruheim.
 5. Christian, født 28.4.1872, død 14.4.1873.

Ole Pedersen Bjerkeeie ble født 19.12.1836. Han var på Dæleneie da han giftet seg. Gift 28.12.1865 med Kari Gudbrandsdtr. Dæleneie. Hun ble oppgitt å være 30 år. De var på østre Dæleneie i 1866, Undelieie i 1868 og Bjerkeeie i 1872 og senere. Ved folketellingen i 1875 var de på plassen Rævhi under nordre Bjerke.

Ole og Kari hadde barna:

 1. Peder, født 1.6.1866.
 2. Gulbrand, født 20.11.1868.
 3. Martinius, født 18.1.1872.
 4. Anne Maria, født 1.2.1876.

 

(5) John Eriksen Hvattumseie

John Eriksen Hvattumseie ble født i Tuvshagen, døpt 1. søndag etter trinitatis 1800. Han bodde på Hvattum da han giftet seg, han var antakelig tjenestegutt der. John døde 27.6.1842 på Hvattumseie.

John ble gift 2.10.1824 med Kari Pedersdtr. Hun ble født på Tuvseie, døpt 17.6.1804. Det er ikke kjent hvor hun vokste opp. Kari ble født utenfor ekteskap, moren Thora Andersdtr. bodde på Tuvseie da hun ble født, men døde i 1805 på Horn i Gran. Karis far var Peder Hendrichsen Alm. Kari bodde på Skiakerseie da hun ble konfirmert 1818 og på Hvattum da hun giftet seg. Ved folketellingen 1865 bodde hun i Hjørnebråten hos datteren Anne og svigesønnen Ole. Død 21.10.1866 på Skiakerseie, dvs. Hjørnebråten.

John og Kari bodde på Skiakerseie da det første barnet ble født, på Tuvseie da 2 og 3 ble født og på Hvattumseie da det yngste barnet ble født og senere. De fikk 4 barn:

 1. Erik Johnsen Nordenghagen, født 13.1.1825, død 11.3.1906 (se nedenfor).
 2. Anne Johnsdtr. Hjørnebråten, født 18.8.1827, død 4.12.1886 i Hjørnebråten. Gift med Ole Hansen Hjørnebråten, som var gift første gang med søsteren Marthe. De hadde ingen barn.
 3. Marthe Johnsdtr. Hjørnebråten, født 26.10.1829, død 3.7.1859 (se nedenfor).
 4. Ingeborg, født 13.7.1832, konfirmert 6.6.1847, død 5.11.1849.

Erik Johnsen Nordenghagen ble født 13.1.1825 på Skiakerseie. Konfirmert 6.10.1839, han bodde da på Hvattumseie. Han ble gift 19.11.1850 med Karen Mikkelsdtr. Ringdalen. Hun ble født 1825, datter av Mikkel Andersen. Erik og Karen bodde på Hvattumseie da de to første barna ble født, på Raknerudeie da 3 ble født, Ringdalseie da 4 og 5 ble født og da 4 døde, på Nordengeie da 6 ble født og senere. Ved folketellingen 1875 bodde de i Nordenghagen, Erik var husmann med jord. Hjemme hos dem var barna Kari og Christiane. Erik døde 11.3.1906 på Dynna, enkemann og fattiglem.

Erik og Karen hadde barna:

 1. John Eriksen Nordenghagen, født 29.6.1851. Gift 9.11.1875 med Birthe Pedersdtr. Morstadeie.
  Hun ble født 5.6.1851. De utvandret til Amerika, de fikk attest av presten 18.4.1880.
 2. Mikkel, født 15.5.1854.
 3. Kari, født 12.6.1857.
 4. Christian, født 30.10.1860, død 5.2.1868.
 5. Iver Edvard, født 11.12.1866, død 29.3.1873.
 6. Christiane, født 4.9.1870.

Marthe Johnsdtr. Hjørnebråten ble født 26.10.1829 på Tuvseie i Gran. Hun vokste opp på Hvattumseie. Konfirmert 20.10.1844. Død 3.7.1859 på Skiakerseie (Hjørnebråten). Marthe ble gift 24.9.1853 med Ole Hansen. Han ble født 14.6.1828 på Sanneie i Gran og døde 13.8.1897 i Hjørnebråten. Hans foreldre var Hans Christian Olsen og Kiersti Erichsdtr. Sanneeie. Marthe og Ole var først husmannsfolk i Hjørnebråten under Skiaker til Ole kjøpte bruket i 1873. De fikk 4 barn:

 1. Hans Olsen Vesthagen, født 17.10.1853, død i Vesthagen 28.4.1935. Gift 10.11.1882 med Kari Eriksdtr. Hun ble født 12.8.1857 på husmannsplassen Plomasen under sørgarden Jorstad og døde i Vesthagen 14.12.1939. Hans kjøpte bruket Vesthagen fra vestgarden Tuv omkring 1885. I 1904 kjøpte han i tillegg jordstykket Hagalykkja fra østgarden Tuv. Hans og Kari fikk 9 barn:
  - Martha Burmark, født 20.1.1883, død 20.11.1956. Utvandret til U.S.A. 1908. Gift 1911 med sin farfars stesønn Johan Burmark (Børmarken). 4 barn.
  - Marie Granshagen, født 11.1.1885, død 2.7.1965. Gift 1906 med Nils Granshagen. 10 barn.
  - Ole, født 18.4.1887, død 11.2.1888.
  - Jente, ikke døpt, født 24.12.1888, død samme dag.
  - Elise, født 24.10.1889, død 13.1.1892.
  - Elise Skute, født 16.5.1892, død 10.11.1916. Gift 1915 med Peder Skute. 1 barn.
  - Olaf Vesthagen, født 19.11.1894, død 12.5.1974. Gift 1922 med Kirsti Raknerud. 5 barn. Sønnen Hans Vesthagen er nåværende eier av Vesthagen (undertegnedes far).
  - Anne, født 2.4.1896, død 6.6.1908.
  - Anders, født 31.12.1898, død 3.4.1901.
 2. Kari Gran, født 28.3.1855. Utvandret til U.S.A. 1873. Gift der med Martin Gran som drev en grossistforretning i Buckley i delstaten Washington. To barn: Ellen, født januar 1883 og Olga, født februar 1889.
 3. Kjersti Nystrom, født 4.2.1857, død 1.5.1933. Utvandret til U.S.A. Gift der med Charles Nystrom (Nyström) fra Sverige. De bodde i Tacoma i delstaten Washington der han var brovokter. Ingen barn.
 4. Ingeborg Nolan, født 6.11.1858. Utvandret til U.S.A. Gift der i 1886 med Gustav Andersson Nolan fra Sverige. De bodde i Minneapolis i delstaten Minnesota. De fikk 4 barn:
  - Hilda Kallestad, født 5.8.1888, død 3.1.1970. Gift med Abdiel Kallestad. 3 barn.
  - Minnie Nolan, født 1889, død 20.1.1981. Ugift.
  - Clara Pletscher, født 15.1.1893, død 13.3.1943. Gift med John Edward Pletscher. 4 barn.
  - Harry Nolan, død juli 1970. Gift med Mildred Sinclair. Ingen barn.

(6) Erik Eriksen Helmeneie

Erik Eriksen Helmeneie ble født i Tuvshagen, døpt 23.12.1804 og døde 28.4.1872 på Helmeneie. Han ble gift 30.9.1828 med Anne Hendrichsdtr. Gjefseneie, hun var da 23 år, datter av Hendrich Gulbrandsen. Erik og Anne bodde på Tuvseie da de fire første barna ble født, senere på Helmeneie. Ved folketellingen i 1865 var de på plassen Minde under Helmen, Erik ble oppgitt å være 61 år og Anne 60 år.

Erik og Anne hadde barna:

 1. Erik, født 15.11.1828. Meldte uflytting til Fredrikstad 8.2.1847 som vervet soldat.
 2. Marthe Eriksdtr. Morstadeie, født 21.3.1832 (se nedenfor).
 3. Henrik Eriksen Granseie, født 8.11.1836 (se nedenfor).
 4. Anne Eriksdtr. Lyngstadeie, født 15.10.1840 (se nedenfor).
 5. Anders Eriksen Lyngstadeie, født 30.11.1844 (se nedenfor).
 6. Maria, født 29.1.1849.
 7. Birthe Eriksdtr. Helgum, født 13.12.1851. Gift 19.12.1876 med AndersThorstensen Helgum. Han var født 2.10.1850 på Granseie. Birthe døde på Helgum 26.12.1879. Anders ble gift igjen og flyttet senere til Korshagen.

Marthe Eriksdtr. Morstadeie ble født 21.3.1832. Gift 10.3.1863 med Gudbrand Hansen Framstadhageneie, 37 år. De var på Skjervumseie i 1863 og Morstadeie i 1865.
De hadde barna:

 1. Erik, født 21.6.1863.
 2. Anders, født 10.6.1865.

Henrik Eriksen Granseie født 8.11.1836. Gift 10.11.1864 med Maja Kaisa Johannesdtr. Hun var 27 år og bodde på Helmeneie, født i Gilberga i Sverige. De var på Granseie i da sønnen Erik ble født. Ved folketellingen i 1865 var de inderster på Sanne.
Henrik og Maja Kaisa hadde sønnen:

 1. Erik, født 28.8.1865.

Anne Eriksdtr. Lyngstadeie ble født 15.10.1840. Gift 25.4.1867 med Gudbrand Jensen Hvattumseie. Han var 29 år, født på Bjørgeeie. Anne og Gudbrand var på Helmeneie i 1867, Lyngstadeie i 1869 og senere.
De hadde barna:

 1. Birthe Maria, født 5.9.1867.
 2. Andrea, født 2.10.1869.
 3. Johanne, født 16.11.1871.
 4. Erik, født 25.5.1874.
 5. Oline, født 2.10.1876.
 6. Gunnar, født 21.10.1883.

Anders Eriksen Lyngstadeie født 30.11.1844. Gift 25.4.1867 med Maria Thorstensdtr. Gjefseneie, 20 år. De var på Gjefseneie i 1867, Gammeeie i 1868, Helmeneie 1871-1879, Gammeeie i 1882 og Lyngstadeie i 1884.
Anders og Maria hadde barna:

 1. Erik, født 20.6.1867.
 2. Anne Maria, født 30.10.1868.
 3. Erik, født 25.6.1871.
 4. Margrete, født 16.9.1873.
 5. Torsten, født 14.9.1875.
 6. Iver, født 29.1.1878.
 7. Hans, født 15.9.1879.
 8. Bent, født 15.5.1882.
 9. Gudbrand, født 15.6.1884.

 

(7) Anders Eriksen Askimeie

Anders Eriksen Askimeie ble født 21.10.1808 og døde 5.12.1866. Konfirmert 13.10.1822. Han ble født på Tuvseie og bodde der da han giftet seg. Han ble titulert som skræder i 1835. Anders døde på Grinakereie. Gift 15.8.1835 med Elie Pedersdtr. Sandbråten. Hun var da 27 år, datter av Peder Johansen Skirstad. Elie døde i barselseng 19.6.1853. Anders og Elie bodde på forskjellige husmannsplasser for hver gang barna ble født, i rekkefølge: Hvindeneie, Stensrudeie, Askimeie, Hildeneie, Østeneie, Stensrudeie og Askimeie.

Anders og Elie hadde barna:

 1. Anne Andersdtr. Dvergsteneie, født 7.10.1835 (se nedenfor).
 2. Marte, født 7.6.1837.
 3. Peder, født 16.9.1839.
 4. Erik, født 5.8.1843.
 5. Ole, født 8.1.1846.
 6. Johan, født 30.1.1851.
 7. Mikkel, født 12.6.1853, død 2.7.1853.

Anne Andersdtr. Dvergsteneie ble født 7.10.1835. Hun ble gift 29.12.1863 med Nils Olsen Dvergsteneie, 20 år, født på Skirstadeie.
De hadde barna:

 1. Anders, født 10.2.1864.
 2. Ole, født 19.8.1865.

 

Til slutt litt om slekten bakover fra Erich Olsen og Anne Olsdtr. Tuvseie.

Erichs aner var:
2. Ole Jonsen Røysumeie, 1725-1801, født på Staksrud.
3. Marte Erichsdtr. Røysumeie, 1730-1805, født på Rognstad.
4. Joen Trondsen Staksrud, ca.1688-1761.
5. Berte Hansdtr. Staksrud, ca.1693-1739, fra Knudstad
6. Erich Nielsen Skarieie (tidligere Eggeeie), ca.1707-1778, fra Rognstad.
7. Kiersti Olsdtr. Eggeeie, ca.1704-1748, fra Skreberg.
8. Trond Joensen Staksrud, ca.1658-1728.
9. Berit Albretsdtr. Staksrud, ca.1653-1736.
10. Hans Christophersen Knutstad.
11. Ragnil Gulbrandsdtr. Knustad, ca.1655-1728.
12. Niels Mogensen Rognstad, ca.1680-1731, fra Gulliksrud.
13. Berthe Erichsdtr. Rognstad, ca.1678-1727.
14. Ole Nielsen Skreberg, 1678-1721, fra Askim.
15. Anne Iversdtr. Skreberg, ca.1674-1750, fra Kløvstad.
16. Jon Trondsen Haug.
17. Marthe Olsdtr. Haug, ca. 1628-1708.
24. Mogens Andersen Gulliksrud, ca.1633-1723.
25. Kari Hansdtr. Gulliksrud, ca.1635-1713.
28. Niels Nielsen Sommer Askim, født ca.1649.
29. Gulloug Hoverdtr. Askim, død 1700, fra Nes.
30. Iver Iversen Kløvstad, ca.1637-1704.
31. Kjersti Gulbrandsdtr. Kløvstad, ca.1639-1715, fra Rekken.
56. Niels Pedersen Sommer Askim, født ca.1586, tingskriver.
58. Hover Joensen Nes, født ca.1614, fra Hasvoll i Land.
59. Mallene Hansdtr. Nes, fra Hilden.
60. Iver Kløvstad.
62. Gulbrand Børgersen Rekken, ca.1604-1673.
63. Gubiør Østensdtr. Rekken, fra Bilden.
116. Joen Hovorsen Hasvoll, død mellom 1659 og 1661.
117. NN Biørnsdtr. Hasvoll (søster av Alf Biørnsen Hole i Gran).
118. Hans Gudmundsen Hilden.
119. Anne Andersdtr. Hilden.
126. Østen Olufsen Bilden, død 1651, fra Dvergsten.
232. Hovor Hasvoll, død mellom 1602 og 1610, lensmann i Land.
233. NN Hasvoll (gift 2. gang med Hieronimus Hasvoll).
236. Gudmund Hilden (kanskje sønn av Hans og Maren Hvamstad?).
237. Magdalene Amundsdr. Hilden.
238. Anders Gulbrandsen Gamme, død ca. 1640.
239. Mari Mattisdtr. Gamme.
252. Oluf Taraldsen Dvergsten, død før 1624, lensmann i Gran.
253. Goloug Østensdtr. Dvergsten.
464. ? Jon Hasvoll, nevnt 1557/1558 og 1560/1561.
474. Amund Ellingsen, sogneprest i Gran.
475. Kristine Olsdtr., "nøklepike" hos presten Amund Ellingsen.
950. Ole
951. Ragne Halvorsdtr. på Ringerike.

Annes aner var:
2. Ole Østensen Dæleneie, 1732-1809, født på Horgeneie.
3. Mari Østensdtr. Dæleneie, ca.1732-1807, født på Sørgarden i Skrukkelia.
4. Østen Olsen Horgeneie, ca.1673-1734.
5. Aase Olsdtr. Horgeneie, Dælen ved vielse.
6. Østen Erichsen Sørgarden, ca.1683?-1743?, Sørgarden i Skrukkelia.
7. Marthe Olsdtr. Sørgarden, død 1790, kanskje fra Løvlia.
8. Ole (Askim?).
9. (Ukjent).
10. Ole.
11. (Ukjent).
12. ? Erich Tomasen Sørgarden, født ca.1658, sønn av finnen Tomas Persen Sørgarden.
13. (Ukjent).
14. Ole.
15. (Ukjent).

Artikkelen stod på trykk i Vestoppland Slektshistorielags tidsskrift nr. 2/1999.

Tilbake til hovedsiden.